Sosyal Uygunluk Denetimleri

Sosyal Uygunluk Denetimleri

Sedex ve BSCI , bütün tüketim malları için üretici ülkelerde sosyal standartları izlemek için oluşturuldu. Dünya genelinde ortak veri tabanı vasitasıyla üretim yerlerindeki sosyal standartlara yönelik kalıcı iyileştirme sağlanmasını amaçlayan bir girişimdir.Temel amaç,global tedarik zincirindeki firmaların çalışma şartlarını iyileştirmek,artan şeffaf iş talebini karşılamak ve sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Sedex ve BSCI , bütün tüketim malları için üretici ülkelerde sosyal standartları izlemek için oluşturuldu. Dünya genelinde ortak veri tabanı vasitasıyla üretim yerlerindeki sosyal standartlara yönelik kalıcı iyileştirme sağlanmasını amaçlayan bir girişimdir.Temel amaç,global tedarik zincirindeki firmaların çalışma şartlarını iyileştirmek,artan şeffaf iş talebini karşılamak ve sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Sektör olarak her ne kadar yaygın olarak Tekstil sektöründe uygulamalara daha sık rastlansa dahi lastik, plastik, metal vb üretiminden hizmet sektörüne kadar ciddi bir çalışma gerektiren, her an güncellenen bu sistemler dışarıdan bir uzman aracılığı ile yürütülmesi çoğu zaman daha etkin ve verimli sonuçlar vermektedir. Firmalarda bulunan kalite ekipleri ve/veya insan kaynakları birimleri bu işi üstlense bile en azından zorunlu eğitimlere katılmaları gerekmekle beraber ilk belgelendirme de defalarca denetim görmüş ve sürekli güncellemeleri takip eden bir danışman ve/veya uzmanla çalışmaları belgelendirme sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Sedex ve Bscı sistemlerinde incelenen konular : Yasal uygunluk ve sosyal haklar Çalışma saatleri Tazminatlar 15 yaşından küçük çocukların çalışması önlenmesi Zorla çaışmanın önlenmesi ve cezai tedbirler Örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı Her tür ayrımçılığın önlenmesi İş yeri sağlığı ve emniyeti, Risk analizi Yönetim sistemleri Çevre ve güvenlik meseleleri Aylık SSK bilgirgeleri ve maaş bordroları Fazla mesailer İş güvenliği eğitimleri Kimyasallara ait Türkçe MSDS raporları Dilek şikayet ve öneri kutularının etkin kullanılıp kullanılmadığı Yanginla ilgili riskler,acil durum eylem planları ve uygulamaları İşletmede kullanılan makine ve techizatın periyodik kontrol işlemleri Ortam ölçümlerii sonuçlarına göre; risklerin ortadan kaldırılıp kaldırlmadığı Yükleme , taşıma, kaldırma ve istiflemede kullanılan araçları kullananların ehliyetli olup almadığı. bakımlarının düzenli olark yapılıp yapılmadığı Yeterli sayıda ilk yardımçı sertifikalı eleman

Uzmanlık alanımız içerisinde yer alan ve çalışmalarında firmalara destek verdiğimiz belgelendirmelerden en önem arz edenleri de BSCI ve Sedex olup ülkemizde ihracat yapan bir çok firmanın yurt dışı müşterisi tarafından ihracat şartlarından en önemli maddesini oluşturmakla beraber, bu belgeye sahip firmalarında çalıştığı tüm tedarikçilerin ya bu ilkelere uygun hareket etmesi ya da kendilerinin da belgelendirmeyi gerçekleştirmesi gerekmektedir. A Sınıf İG. Uzm. ALİ ARSLAN

Yorum Yap

Your email address will not be published.