Organik Ürün Denetimi

Global Organic Textile Standad (GOTS)

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, çevreyle ilgili ve sosyal kriterler de dâhil olmak üzere organik lifler için tekstil işleme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır. Standarttaki tüm kriterleri yansıtmaz ve bu nedenle herhangi bir resmi amaç için kullanılamaz.

Bu standardın amacı, çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışıyla son tüketiciye güvenilir bir teminat vermek üzere hammaddelerin hasadından başlayarak etiketlendirmeye kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlamak için koşulları tanımlamaktır.

Tekstil üreticileri, tüm önemli pazarlarda kabul gören bu sertifikayla organik kumaşlarını ve giysilerini rahatlıkla ihraç etmektedir. Bu standart en az 70%’i sertifikalı organik doğal elyaftan üretilmiş tüm tekstil ürünlerinin üretimini, işlenmesini, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, ticaretini ve dağıtımını kapsamaktadır. Nihai ürünler, elyaf ürünler ile sınırlı olmamak şartıyla, iplik, kumaş, giysiler, moda tekstil aksesuarları(taşınan ya da giyilen), tekstil oyuncakları, ev tekstili, yatak ve yatak ürünleri ve aynı zamanda tekstil kişisel bakım ürünlerini içerebilir. Standart deri ürünler için kriterleri belirlememektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel normlarına dayanan sosyal kriterlerin tüm işlemciler ve üreticiler tarafından karşılanması beklenmektedir.

Bunlardan bazıları şunlardır.

  • Zorunlu ya da bağlı işgücü yasaklanmıştır.
  • Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı engellenemez.
  • Çalışma koşulları güvenli ve sağlık açısından uygun olmalıdır.
  • Çocuk işçi çalıştırılamaz.
  • Minimum asgari ücret uygulanmalıdır.
  • Çalışma saatleri belirlenen yasal şartlara uymalıdır.
  • Hiçbir sebeple ayrımcılık uygulanamaz.
  • Çalışanlara düzenli istihdam sağlanmalıdır.
  • Sert ya da insanlık dışı muamele yasaktır.

Organic Content Standard (OCS)

Organic Content Standardı’nın (OCS) amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır. OCS son üründe organik materyal miktarını ve varlığını doğrulayarak bu amaca ulaşır. Organik hammadde kaynağından başlayarak son ürüne kadar sertifikasyon yolu ile güçlü bir tedarik zinciri yönetimi sistemi sağlar. Akredite üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından ürünlerde organik materyal içerik iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bağımsız değerlendirme ve doğrulamasına izin verir. Kurumlar arası bir araç olarak OCS firmaların aldığı ürünlerin gerçekten organik materyal içerip içermediğini doğrulamak için kullanılabilir.

OCS, Textile Exchange tarafından oluşturulan gönüllü bir standarttır ve herhangi bir ülkenin yasal veya düzenleyici gerekliliklerini değiştirme amacında değildir. Pazarlama, istihdam ve ticari uygulamalara ilişkin tüm uygulanabilir kanun ve yönetmeliklere uyduklarını ispat etmek her bir operasyonun sorumluluğudur. Yerel mevzuat ile OCS gerekliliklerinin çatıştığı durumlarda, sertifikasyon kuruluşu Textile Exchange (TE) ile irtibata geçerek en pratik çözümü bulmalıdır. Standardın yorumlanmasında kafa karışıklığı olması durumunda, ilk kontak kurulacak nokta sertifikasyon kuruluşu olmalıdır, sertifikasyon kuruluşu daha fazla açıklığa kavuşturmak için Textile Exchange ile irtibata geçecektir.
Standart, hammaddenin arazide sertifikasyonunu kapsamamaktadır. Bu, üretim proses sertifikasyonundan bağımsız olarak doğrulanacaktır. Ayrıca proses girdileri (örneğin kimyasallar), çevresel şartlar (enerji, su kullanımı gibi) sosyal konular, güvenlik konuları veya yasal uygunlukları da kapsamamaktadır. OCS’nin hedeflenen kullanıcıları; işleyiciler, üreticiler, markalar ve perakendeciler, tüccarlar, sertifikasyon kuruluşları ve organik girişimleri destekleyen organizasyonlardır.

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS) sertifikasının ve Organic Content Standardı (OCS) sertfikasının firmanızın adına alınabilmesindeki bütün sürece öncülük ediyor ve gerekli tüm dokümanları hazırlanmasını sağladıktan sonra bu konudaki sorumlu personellere eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz.

Sertifika için denetim günü firmanızda oluyoruz ve denetimin kusursuz geçmesini sağlıyoruz. Denetimin sonlandığı gün sertifikanız firmanız adına düzenleniyor ve imalat yapmaya başlayabiliyorsunuz.

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS) sertifikasyon sürecinizin danışmanlığını üstlenmemiz için iletişim kurmanız yeterlidir.

 

Yorum Yap

Your email address will not be published.