Genç işçiler için özel koruma önlemleri

BSCI davranış ilkelerinden genç çalışanlar için özel koruma, bu kurallar çerçevesinde belirlenmiş beklentiler göz ardı edilmeksizin, genç çalışanların geceleri çalışmaması ve sağlıkları, güvenlikleri, ahlaki değerleri ve gelişimleri için sakıncalı koşullardan korunmasını sağlayarak bu ilkeye uyacaklardır. Genç çalışanların işe alındığı yerlerde, iş ortakları (a) işin, sağlıkları veya gelişimlerini etkileyecek nitelikte olmadığından; (b) çalışma saatlerinin okula devam durumlarını, yetkili mercilerin onayladığı mesleki uyum süreçlerine katılımlarını veya eğitim programlarından yararlanma kapasitelerini etkilemediğinden emin olmalıdır.

BSCI davranış ilkelerinden genç çalışanlar için özel koruma, bu kurallar çerçevesinde belirlenmiş beklentiler göz ardı edilmeksizin, genç çalışanların geceleri çalışmaması ve sağlıkları, güvenlikleri, ahlaki değerleri ve gelişimleri için sakıncalı koşullardan korunmasını sağlayarak bu ilkeye uyacaklardır. Genç çalışanların işe alındığı yerlerde, iş ortakları (a) işin, sağlıkları veya gelişimlerini etkileyecek nitelikte olmadığından; (b) çalışma saatlerinin okula devam durumlarını, yetkili mercilerin onayladığı mesleki uyum süreçlerine katılımlarını veya eğitim programlarından yararlanma kapasitelerini etkilemediğinden emin olmalıdır.

İş ortakları, özellikle genç işçilerin etkin şikayet mekanizmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sistemleri ve programlarına erişiminin sağlanmasına önem vererek, genç işçilere zarar gelmesini önlemek, bunları tanımlamak ve azaltmak için gerekli mekanizmaları oluşturmalıdır. İş görevleri, genç işçilere her zaman sağlıkları, güvenlikleri, ahlakları ve uzun süreli gelişimleri düşünülerek verilmektedir Genç işçiler, sağlıkları, güvenlikleri, ahlakları ve gelişimleri için potansiyel ya da gerçekten zararlı herhangi bir çalışma koşuluna karşı yeterli düzeyde korunur Genç işçiler, gece vardiyasında ve fazla mesaide çalışmaz.

Bu konu hakkında politika ve prosedür oluşturulmalıdır. Örneğin, Firmamızda 06/04/2004 tarihli GENÇ ÇALIŞAN Çalışma usülü hakkındaki yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen prosedürler uygulanmaktadır.

1) GENÇ ÇALIŞAN çalışma saatleri diğer işçilerden farklı olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir. – 08:00 işbaşı – 10:00-10:30 ara dinlenmesi 30 DK – 13:00-14:30 öğle arası 1 SAAT ve 30 DK – 16:00-16:30 ara dinlenmesi 30 DK – 18:30 çıkış
2) GENÇ ÇALIŞAN işçi günde sekiz saatten fazla çalıştırılmaz. Haftalık 40 saati aşamaz.
3) GENÇ ÇALIŞAN gece vardiyasında çalıştırılamaz
4) GENÇ ÇALIŞAN fazla mesai uygulamasına katılamaz. Madde 8 — Genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz.
5) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Madde 9 —Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar.
6) Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması
7) Madde 10 —Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir.
8) Genç çalışanları sağlık taraması her altı ayda bir tekrarlanır.
9) Genç çalışanların okula katılabilmeleri için mesai saatleri okul saatlerine göre düzenlenmektedir.
10) Genç işçinin mesleki kabiliyetini arttırmak üzere eğitim programlarına katılmasına destek olunmaktadır. Genç işçinin katılmak istediği/ katılması gerekli görülen eğitimler müzakere edilir.
11) Verilen görevler eğitimine veya gelişmesine engel olmayacak nitelikte olacaktır.

Yorum Yap

Your email address will not be published.