Denetimlerde Süreklilik

Kadim Danışmanlık olarak ; Bizim en önemli farkımız denetim hazırlığını birkaç güne sıkıştırarak değil yıl boyuna yaymaktayız. Gerekçe olarak da şunu söyleyebiliriz. Biz bu süreci eğitim ve öğrenme aşaması olarak görmekteyiz. En iyi öğrenme şekli kısa ama devamlı olandır. Yıl boyunca tekrar ve hatırlatmalar ile danışmanlığını yaptığımız firmalarda iş güvenliği ve sosyal uygunluk kültürü ve bilinci oluşmaktadır. Gerek Saha denetimlerimizde olsun gerekse dosya işlemlerinde Hatırlatmalar ve güncellemeler ile müşterilerimizin denetim zamanına kadar iyi bir şekilde hazırlanmasına ciddi katkılar sağlamaktayız.

 

Kadim Danışmanlık olarak ;

Bizim en önemli farkımız denetim hazırlığını birkaç güne sıkıştırarak değil yıl boyuna yaymaktayız. Gerekçe olarak da şunu söyleyebiliriz.  Biz bu süreci eğitim ve öğrenme aşaması olarak görmekteyiz.  En iyi öğrenme şekli kısa ama devamlı olandır.  Yıl boyunca tekrar ve hatırlatmalar ile danışmanlığını yaptığımız firmalarda iş güvenliği ve sosyal uygunluk kültürü ve bilinci oluşmaktadır.  Gerek Saha denetimlerimizde olsun gerekse dosya işlemlerinde Hatırlatmalar ve güncellemeler ile müşterilerimizin denetim zamanına kadar iyi bir şekilde hazırlanmasına ciddi katkılar sağlamaktayız.

Aşağıda SEDEX VEYA BSCI Denetiminde İstenen Belge ve kontrol evraklarının başlıkları görülmektedir. Biz bu konu başlıklarını her işletmede yalnızca teorik değil kendi uygulama ve çalışmalarımızla birebir görüşme ve eğitimler ile devamında raporlayarak müşterimiz de dosyalamaktayız.  Kendi sistemimizde oluşturduğumuz veri tabanın da hangi müşteri de ne eksik ne var ? Bunları denetim zamanına kadar tamamlamak suretiyle müşterilerimize hatırlatmakta, danışmalığını yapmakta, söyleyerek uygulamaktayız.

 • Personel Listesi
 • İşyeri hekimi
 • Yıllık İzin Kayıtları
 • Maaş Bordroları
 • Çalışan Giriş Çıkış Zaman Kayıtları
 • Personel Dosyaları
 • İş sözleşmesi
 • Toplu İş sözleşmesi
 • Sendika Şikayet Kutusu Kayıtları
 • Aylık SGK Bildirgeleri
 • İşletme Ruhsat Kapasite Faaliyet belgesi
 • Fenni Muayene Uygunluk Raporları
 • Topraklama Uygunluk
 • Gürültü, Emisyon İmisyon Deşarj Belgesi
 • Atıl Su Bağlantısı
 • Forklift Ehliyeti
 • Kazancı Belgesi
 • İçme suyu Analizi Kimyasalların Listesi
 • İlk Yardımcı ve Yangın Eğitim Kayıtları
 • Yangın Ekipman Listesi
 • Acil Durum Tahliye Planı Tatbikatı
 • Risk Analizi
 • Taşeronların Sosyal Uygunluk Denetimleri
 • Firma Sosyal Uygunluk Politikası

Yorum Yap

Your email address will not be published.