BSCI Denetim Çocuk İşçiliği Önleme

BSCI Denetim Çocuk İşçiliği Önleme

BSCI denetimine giren şirket (iş ortağı), kanun tarafından belirlenmiş zorunlu eğitim sürecini tamamlayacak asgari yaştan, ILO nun tanımladığı istisnalar haricinde 15 yaşından küçük olmamak üzere, küçük çocukları doğrudan ya da dolaylı şekilde işe almayarak bu ilkeye uyacaklardır. İş ortakları, işe alım sürecinin bir parçası olarak, işçiyi aşağılamayacak veya işçiye saygısızlık etmeyecek şekilde sağlam yaş doğrulama […]

Tümünü Oku
BSCI Denetimi Etik İş Davranışı

BSCI Denetimi Etik İş Davranışı

BSCI davranış kuralları etik iş davranışı, bu bölümde belirtilen hedef ve beklentiler göz ardı edilmeksizin, hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayarak bu ilkeye uyacaklardır. İş ortaklarının, […]

Tümünü Oku
Sedex Denetimi ve Acil Durum Tatbikatı

Sedex Denetimi ve Acil Durum Tatbikatı

Sedex ve benzeri denetimlerin başlıca üzerinde durdukları konulardan biride acil durum tatbikatlarıdır. Acil durum tatbikatı olarak da yangın tatbikatı bu durumun başında gelmektedir. Bunun nedeni ise tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yaşanan kazaların ve maddi kayıpların başında yangın olayının üst sıralarda yer alması gelmektedir. SEDEX DENETİMİ VE ACİL DURUM TATBİKATLARI Sedex ve benzeri denetimlerin başlıca […]

Tümünü Oku

Sedex denetimi ve iş güvenliği kültürü

SEDEX DENETİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Sedex denetimlerinin günümüzde firmalara kazandırmaya çalıştığı öncelikli konu iş güvenliği kültürüdür. Çünkü sedex ile çalışan firmaların tamamı yurtdışı ile çalışmakta ve bizim ülkemizden küçük gördüğümüz önemsemediğimiz ülkelerin bir çoğunda bu kural yerleşiktir. Sedex’in en büyük amaçlarından bir taneside ülkemizdeki iş güvenliğini hiçe sayma ve külfet olarak görme gibi kalıplaşmış […]

Tümünü Oku
BSCI davranış kuralları ayrımcılığın önlenmesi

BSCI davranış kuralları ayrımcılığın önlenmesi

BSCI denetimine giren firmalarda cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu […]

Tümünü Oku
Sosyal Uygunluk Denetimleri

Sosyal Uygunluk Denetimleri

Sedex ve BSCI , bütün tüketim malları için üretici ülkelerde sosyal standartları izlemek için oluşturuldu. Dünya genelinde ortak veri tabanı vasitasıyla üretim yerlerindeki sosyal standartlara yönelik kalıcı iyileştirme sağlanmasını amaçlayan bir girişimdir.Temel amaç,global tedarik zincirindeki firmaların çalışma şartlarını iyileştirmek,artan şeffaf iş talebini karşılamak ve sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Sedex ve BSCI , bütün tüketim malları için […]

Tümünü Oku

BSCI Denetiminde tam not A almak

Bolero Çorap’a Sosyal Uygunlukta Tam NOT Bolero Çorap, sosyal uygunluk konusunda dünyanın en prestijli sosyal denetim uygulaması BSCI denetiminden A skoru almayı başardı. Sosyal uygunluk konusunda dünyanın en prestijli denetimi olan BSCI denetimi geçtiğimiz ayda yapılan denetimlerle bu alandaki güvenilirliğini bir kez daha tescilledi. KADİM DANIŞMANLIK olarak kendilerine bu alanda kendilerine çözüm ortağı olmaya ve […]

Tümünü Oku

Denetimlerde Süreklilik

Kadim Danışmanlık olarak ; Bizim en önemli farkımız denetim hazırlığını birkaç güne sıkıştırarak değil yıl boyuna yaymaktayız. Gerekçe olarak da şunu söyleyebiliriz. Biz bu süreci eğitim ve öğrenme aşaması olarak görmekteyiz. En iyi öğrenme şekli kısa ama devamlı olandır. Yıl boyunca tekrar ve hatırlatmalar ile danışmanlığını yaptığımız firmalarda iş güvenliği ve sosyal uygunluk kültürü ve […]

Tümünü Oku

Genç işçiler için özel koruma önlemleri

BSCI davranış ilkelerinden genç çalışanlar için özel koruma, bu kurallar çerçevesinde belirlenmiş beklentiler göz ardı edilmeksizin, genç çalışanların geceleri çalışmaması ve sağlıkları, güvenlikleri, ahlaki değerleri ve gelişimleri için sakıncalı koşullardan korunmasını sağlayarak bu ilkeye uyacaklardır. Genç çalışanların işe alındığı yerlerde, iş ortakları (a) işin, sağlıkları veya gelişimlerini etkileyecek nitelikte olmadığından; (b) çalışma saatlerinin okula devam […]

Tümünü Oku

Dilek şikayet mekanizması

Sedex denetimlerinde denetmenlerin en çok üzerinde durduğu noktalardan biri olması bakımından bir nevi Sihirli lambadan çıkan cinin tanıdığı dilek hakkından çok daha etkili olan bu mekanizma firmalara denetimde avantaj sağlamak ile beraber firmaların bünyelerinde uygulayabileceği kolay ve etkili bir sistemdir. Dilek&Şikayet mekanizması günümüzde kurumsallaşmış firmalarda uygulanan bir yöntem olup Sedex, BSCI, Fama gibi denetimlerde firmanın […]

Tümünü Oku
  • 1
  • 2