BSCI davranış kuralları ayrımcılığın önlenmesi

BSCI davranış kuralları ayrımcılığın önlenmesi

BSCI denetimine giren firmalarda cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz.

BSCI denetimine giren firmalarda cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz

Özellikle, işçiler yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilemez ya da cezalandırılamaz.
En yaygın biçimler: Ayırımcılığın en yaygın biçimleri göçmen işçilerin istismarında gözlenebilir. Buna aşağıdakiler dahildir:

• Pasaportlara el konulması
• İstihdam sözleşmelerinin olmaması
• Ödenmemiş ya da gereğinden az ödenmiş ücretler
• Ücretlerden yapılan kanunsuz kesintiler
• Uzun çalışma saatleri
• Standartların altında yaşama koşulları, su ve beslenme eksikliği
• Tehdit ve şiddete başvurulması.

İşveren tarafından ayırımcılığı önlemek ya da ortadan kaldırmak üzere alınan önlemlerin etkinliğini doğrulamak için aşağıdakileri değerlendirmelidir.
İşveren , şu uygulamalarda, ayrımcı sayılabilecek konulara değinmiyordu:
İşe alma İşyerinde ya da günlük çalışmaların herhangi kısmında İşten çıkarma
Eğitim olanaklarının verilmesi ve desteklenmesinde Sosyal hakların verilmesi
İşveren, hamile kadınlar ya da göçmen işçiler gibi, savunmasız gruplardaki ayırımcılığa özellikle dikkat etmelidir.  İşveren sağlık sorunlarını ayrımcılık için kullanmaz:
Örneğin, tıbbi testler, bakirelik testleri, doğum kontrolü ya da benzer durumlar işe alma, terfi, eğitime erişim ya da sosyal yardım alma için şart ya da önkoşul sayılamaz.

Ulusal kanunların HIV ya da diğer testleri gerekli gördüğü durumlarda bile bu testler ayrımcılık yapmak üzere kullanılamaz. Bunun yerine, ek koruma önlemlerinin alınması gerekir. İşveren, işçilerin haklarının ihlal edildiğine dair şikayetleri yüzünden cezalandırılmaması, işten çıkarılmaması ya da başka şekillerde ayrımcılığa uğramamasını sağlamalıdır. İşçiler, misillemeden korkmadan haklarının ihlali ile ilgili olarak şikayetlerini sunabilmektedirler. İşveren disiplin olaylarının kayıtlarını tutmalı ve herhangi bir ayrımcılığa taviz vermemelidir. Bu konu hakkında ; Tüm işçiler disiplin önlemlerinin nedenlerinin farkında olmalıdır. İşçiler ya da temsilcileri, disiplin önlemleri ve prosedürlerinin geliştirilmesi konusunda, danışılmak bir yana, katkıda bulunmalıdır. Disiplin önlemleri çalışma kurallarına nasıl uyarlanmaktadır.(Şefler dahil) yönetim bu önlemlerle ilgili sıklıkla eğitilmelidir.

Yorum Yap

Your email address will not be published.